Welcome to Automation – kampania Balluff Polska

Firma Balluff Polska, oprócz dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej, prowadzi również szeroko zakrojone działania edukacyjne, podejmowane wraz z uczelniami technicznymi, wykładowcami i studentami. Wszystkie te aktywności mają na celu szerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, wpisujących się w założenia idei Przemysłu 4.0.

W jednym z poprzednich artykułów zaprezentowany został zakres współpracy pomiędzy firmą Balluff Polska a politechnikami: Opolską, Rzeszowską i Śląską. Spektrum działania jest więc naprawdę szerokie. Oprócz wspomnianych wyżej współprac, firma Balluff Polska współorganizuje również szkolenia dla automatyków oraz prowadzi kampanię „Welcome to Automation”, polegającą na dzieleniu się wiedzą pochodzącą od producenta rozwiązań automatyki przemysłowej, z osobami stawiającymi pierwsze kroki w zawodzie inżyniera (głównie studentami kierunków związanych z automatyką oraz pracownikami rozpoczynającymi swoją przygodę w przedsiębiorstwach).

Sama kampania dostępna jest dla osób zainteresowanych w dwóch odsłonach: pierwsza z nich to materiały na stronie WWW, które dostępne są w formie notatek, rysunków technicznych czy wygodnych dokumentów PDF, gotowych do pobrania i wydruku. Oprócz tego Balluff Polska, w ramach kampanii „Welcome to Automation”, regularnie publikuje filmy, będące uzupełnieniem tematów poruszanych na wspomnianej już stronie WWW, a które można potraktować jako mini-szkolenie dla automatyków rozpoczynających swoją przygodę z tą innowacyjną branżą:

Szkolenie dla automatyków z Politechniką Wrocławską

Za sprawą dr inż. Marcina Korzeniowskiego (Politechnika Wrocławska – Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałoznawstwa Wytrzymałości i Spawalnictwa, Zakład Spawalnictwa) firma Balluff Polska nawiązała bliską współpracę z Politechniką Wrocławską. Jej efektem było m.in. przeprowadzenie (wraz ze studentami) aplikacji polegającej na badaniu zużycia elektrod przy pomocy Smart Camery BVS, o której można przeczytać tutaj.

Oprócz aplikacji, w ramach współpracy z dr inż. Marcinem Korzeniowskim, zrealizowane zostało szkolenie dla studentów – przyszłych inżynierów i automatyków, którzy podczas wydarzenia zaznajomili się z praktycznym wykorzystaniem sensoryki w układach zrobotyzowanych. Zajęcia miały charakter warsztatów, których uczestnicy byli podzieleni na 2 grupy. Osoby z grupy pierwszej miały okazję poznać teoretyczne zasady działania rozmaitych elementów automatyki przemysłowej z obszaru sensoryki (różnego rodzaju czujniki), a oprócz tego miały możliwość podłączenia ich i praktycznego przetestowania. Równolegle druga grupa miała w tym czasie warsztaty IO-Link, podczas których uczestnicy poznawali tajniki interfejsu i mieli okazję podłączyć elementy oraz zajrzeć do programu znajdującego się w sterowniku PLC. Kolejnego dnia nastąpiła zamiana grup – tak, aby każda osoba mogła zapoznać się z całym zakresem materiału. Ciekawym elementem spotkania było zwiedzanie showroomu (znajdującego się w Centrym Inżynieryjno-Aplikacyjnym Balluff we Wrocławiu), gdzie na „żywym organizmie” uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z działaniem urządzeń pokazowych (m. in. modelu linii produkcyjnej zbudowanej zgodnie z ideą przemysłu 4.0), przy czym warto wspomnieć o tym, że showroom jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych klientów czy studentów. Część ta łączyła wiedzę zdobytą podczas szkolenia, z możliwością praktycznego obserwowania elementów w działaniu i zdecydowanie spotkała się z największym zainteresowaniem. Szkolenie dla automatyków nie zakończyło się jednak wyłącznie na opisanych powyżej zajęciach…

Welcome to automation - działania edukacyjne - Balluff Polska

Szkolenie dla automatyków-studentów w siedzibie Balluff Polska było jednym z przedsięwzięć, które firma podjęła w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską

 

Studenckie praktyki – automatyka przemysłowa bez tajemnic

Część elementów pokazowych, które są prezentowane w showroomie Balluff Polska we Wrocławiu, powstało przy pomocy studentów, którzy odbywali praktyki z automatyki w siedzibie firmy. Ta informacja okazała się być wyjątkowo ciekawa dla uczestników szkolenia (w toku studiów inżynierskich każdy student musi odbyć miesięczne praktyki związane z kierunkiem swoich studiów). Z pomocą dr Korzeniowskiego tuż po szkoleniu skontaktowało się z firmą kilku studentów, chętnych odbycia praktyk letnich w siedzibie Balluff Polska. Wybrane zostały dwie osoby (Cezary Kunikowski oraz Marcin Jackowski). Na czym polegały zadania studentów i na czym polegały praktyki? Automatyka przemysłowa to szeroka dziedzina, jednak dla każdego z uczestników udało się dobrać konkretne, interesujące dla nich tematy:

STANOWISKO 1: Stanowisko pokazowe Smart Camera

Stanowisko pierwsze bazowało na przenośnikach taśmowych firmy Flexlink. Miało ono służyć do badania kontroli jakości przejeżdżających butelek z napojem, a wykonanie wszystkich wymienionych poniżej zadań spoczywało na barkach młodych praktykantów. Balluff Polska zaadaptowała stanowisko do wykorzystania  i zaprezentowania możliwości systemu wizyjnego opartego o Smart Camery BVS. Do tego celu wykorzystane zostały różnorodne czujniki i uchwyty stosowane w przemyśle z szerokiej oferty firmy Balluff. Uczestnicy praktyk zostali również zaznajomieni z funkcjonalnością systemów wizyjnych oraz ich wymogami, biorąc na siebie odpowiedzialność za projekt na każdym jego etapie. Jak wyglądał plan zajęć?

  • Na początku nastąpiła zmiana okablowania całego stanowiska – poprowadzono nowe przewody od zasilania – poprzez sterownik PLC, zasilacz 24V, silniki aż po master IO-Link. Później nastąpiło lutowanie, zarabianie końcówek, dobieranie przewodów oraz przygotowanie dokumentacji elektrycznej.
  • Kolejnym etapem było skracanie przewodów sygnałowych od silników przenośnika taśmowego, a także przewodów łączonych w kostkach, które następnie były chowane w skrzynce elektrycznej. Ułożono również nowo poprowadzone przewody w profilach.
  • Następnie skonstruowano mocowanie na ekran oświetlający, dobrano miejsce do montażu Smart Camery BVS, oświetlacz do kamery, czujniki w profilach i przetestowano różne rodzaje podłoża odblaskowego ekranu (tła) pod kamerę. Udało się również rozwiązać problem blokującej się butelki na taśmie – zaprojektowano i wydrukowano w technologii 3D prowadnicę (przy czym należało się w tej sprawie skontaktować ze sprzedawcami, a także złożyć zamówienia na potrzebne elementy).
  • Kolejnym zadaniem była modyfikacja programu PLC w TIA w zakresie nowych funkcjonalności stanowiska: obsługi błędów ewentualnego blokowania się paletki, silników przez przekaźnik, programowe rozwiązanie problemu na linii taśma-karuzela. Dodatkowo należało napisać aplikację na Smart Camerę BVS, która miała służyć kontroli wizyjnej butelek soku. Kontrola ta obejmowała wysokość korka, kąt korka, szerokość detalu na etykiecie, kolor soku, detekcję defektu butelki i odczyt napisu na etykiecie, wraz z przesyłem informacji do sterownika PLC.
  • Jednym z ostatnich zadań było stworzenie systemu komunikacji pomiędzy sterownikiem PLC a Smart Camerą, zainstalowanie triggera na Camerze BVS, a także prace końcowe: regulacja poziomu stanowiska, testowanie i poprawianie błędów, dobór odpowiednich części, przewodów i mocowań, wraz z zaplanowaniem zakupów potrzebnych do uzupełnienia stanowiska i z dokonaniem zamówień.

Cezary Kunikowski, który odbywał praktyki z automatyki w firmie Balluff Polska przyznał, że zakres czynności oraz prowadzenie zajęć pozytywnie go zaskoczyły: Praktyki pozwoliły mi na praktyczne wykorzystanie tej wiedzy, którą nabyłem na uczelni, a ponadto miałem okazję samodzielnie pracować na nowoczesnym sprzęcie wykorzystywanym w przemyśle. Miałem tu świetną okazję do sprawdzenia swoich umiejętności i nauczenia się wielu nowych rzeczy – od rozszerzenia swojej wiedzy w zakresie sterowników PLC, nauki obsługi ekranu HMI, czytania schematów elektrycznych stanowiska, kontaktu ze sprzedawcami rozmaitych komponentów, pisania aplikacji na przemysłową kamerę.

STANOWISKO 2: Modernizacja Linii pokazowej Przemysł 4.0

Stanowisko drugie linii pokazowej jest częścią  elastycznego procesu produkcyjnego, mającego za zadanie  ukazać klientom możliwości i korzyści wynikające z wdrażania założeń przemysłu 4.0. Zadaniem praktykantów było zadbanie o estetykę i mobilność stanowiska oraz przeanalizowanie działanie software’u, programu PLC, aplikacji ze Smart Camery BVS oraz znalezienie i usunięcie ewentualnych mankamentów działania stanowiska. Modernizacja omawianego stanowiska została podzielona na etapy:

  • Pierwsze zadanie obejmowało skrócenie przewodu na linii silnik-falownik, skrócenie zasilania sterownika silnika, a także odpowiednie dostosowanie długości przewodów pneumatycznych. Oprócz tego należało dobrać i dopasować przewody do smartlight’ów, oświetlaczy, głowic RFID, a także wprowadzić je w zamontowane koryta grzebieniowe.
  • Następnym krokiem było przeprowadzenie przewodów elektrozaworów pod przenośnikiem, usunięcie niepotrzebnych mocowań, ukrycie przewodów oświetlacza pod przenośnikiem oraz przesunięcie podstawy pod sterownik robota.
  • Za poprzednimi czynnościami szedł montaż switcha w podstawie sterownika robota, a także umożliwienie rozłączenia omawianej podstawy z przenośnikiem na potrzeby ewentualnego transportu.
  • Końcowe zadania polegały na zmianie parametrów filtra w aplikacji Smart Camery BVS, skonstruowanie wieszaka na przewód zasilający oraz owinięcie przewodów specjalnymi osłonkami.

Drugi uczestnik praktyk – Marcin Jackowski – tak wspomina swoją przygodę, rozpoczęto w showroomie Balluff Polska: Zadaniem moim i kolegi Czarka było przeprojektowanie okablowania na dwóch stanowiskach pokazowych oraz napisanie programu dla PLC i Inteligentnej Kamery. Dowiedziałem się wiele o standardach automatyki przemysłowej i dobrych praktykach inżynierskich. Swoją czysto teoretyczną wiedzę z uczelni przenosiłem na nasze projekty prowadzone według zasad Scrum, co w połączeniu z pomocą wykwalifikowanych specjalistów zatrudnionych

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis