Trendy technologiczne jako odzwierciedlenie zmiany myślenia biznesowego

Wywiad z Pawłem Stefańskim – prezesem Balluff Sp. z o.o.

Balluff, jako firma oferująca rozwiązania technologiczne dla przemysłu, realnie wpływa na rozwój Przemysłu 4.0 w Polsce. Z tego właśnie powodu zaprosiliśmy prezesa Pawła Stefańskiego do skomentowania mapy trendów 20191 opublikowanej przez Infuture Instytut, prowadzony przez najpopularniejszą w Polsce analityczkę trendów – Natalię Hatalską.

Redakcja: Mapa przedstawia 33 trendy na różnych etapach rozwoju. Które z nich są Panu najbliższe? Z którymi się Pan identyfikuje w swojej pracy zawodowej, a z którymi prywatnie?

Paweł Stefański: Na pewno Industrial Internet of Things (IIoT), ponieważ to jest wiodący trend oraz Roboticized life, który mocno przejawia się w komunikacji robotów między sobą. Ponadto, machine vision i digital trend, jako nurt zorientowany odciążenie lub wsparcie zmysłu wzorku w procesach decyzyjnych jak również związane upraszczaniem procesów np. zakupowych i jak najszybsze doprowadzenie klienta do dokonania zakupu.

Prywatnie bliskie są mi trendy związane z lokalizmem, w szczególności craftsmanship. Sam prowadzę winnicę i doceniam rzeczy od początku do końca tworzone samodzielnie, jak również dostrzegam obszary, w których można wprowadzić easy i low-cost automation, czyli systemy automatyzacji do samodzielnego zaimplementowania przy niewielkim nakładzie finansowym.

Redakcja: Porozmawiajmy o trendach technologicznych, powiązanych z profilem działalności firmy Balluff. Rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, wyszły ze strefy innovation do strefy reactive, co oznacza, że zaczynają być wdrażane w życie. Jak ocenia Pan stan Przemysłu 4.0 w Polsce?

PS: W Polsce nowoczesne technologie są sukcesywnie wdrażane i możemy to zaobserwować w dwóch obszarach – AI (Artifitial Intelligence) oraz predictive maintenance. Sztuczna inteligencja opiera się na danych, a rozwiązania Balluff, takie jak sensory, zasilają bazy danych. Następnie na ich podstawie dalsze systemy związane z przetwarzaniem dużych baz danych, mogą generować informacje i dalej wyciągać wnioski, oparte o machine learning. Obecnie pracujemy nad systemami, które mają na celu również wspieranie i optymalizację tych elementów.

Jeśli chodzi o predictive maintenance to przedsiębiorstwa zaczynają korzystać z urządzeń z wbudowanymi algorytmami, na bazie których monitorowane są parametry danego urządzenia. Dzięki temu możliwe jest wczesne ostrzeganie np. o potencjalnej usterce, czy konieczności wymiany starzejącego się  elementu.

Redakcja: Ze sztuczną inteligencją powiązane są kolejne trendy technologiczne, jak np. Roboticized life. Czy to obszar, który niebawem będzie napędzać polski przemysł?

PS: Z całą pewnością Roboticized life wpłynie na optymalizację przemysłu, zarówno linii produkcyjnej jak również w kwestiach związanych z projektowaniem i planowaniem produkcji. Już teraz są przedsiębiorstwa, w których osoby odpowiedzialna za te obszary są wspierane przez nowe technologie. System wykonuje większość zadań związanych z projektowaniem czy planowaniem, a do człowieka należy ostateczna decyzja, który z tych projektów wejdzie w życie. Sztuczna inteligencja idealnie sprawdzi się tam, gdzie jest miejsce na szablonowe myślenie.

Redakcja: Technologiczne trendy określone jako w pełni funkcjonujące to Hyper Reality oraz internet rzeczy. Czy odczuwa Pan ich obecność w swoim środowisku zawodowym?

PS: AR i VR jak najbardziej są obecne w branży. Przykładem zastosowania jest monitoring pracy maszyn i przeprowadzenie operatora przez kroki związane z utrzymaniem, konserwacją bądź naprawą usterek w maszynie. Są firmy, które dostarczają pakiet serwisowy zawierający okulary VR. Serwisant, znajdujący się nawet na drugim końcu świata, podłącza się do systemu VR i wydaje polecenia co do naprawy, osobie będącej fizycznie przy zepsutym urządzeniu. Całkiem możliwe, że w przyszłości takie procedury będą licznie realizowane za pomocą robotów.

Redakcja: Wraz z przemysłem 4.0 rozwijają się także nowe tendencje w ekonomii. Świadczy o tym choćby rozwijający się trend określany jako Globalizacja 4.0. Rynek od paru lat intensywnie zmierza w kierunku gospodarki usługowej. Czy trend ten jest już powoli zauważalny wśród klientów z Pana branży? Zmienia on podejście do sprzedaży Waszych rozwiązań?

PS: Są już przedsiębiorstwa, które wdrażają gospodarkę usługową w przemyśle, a głównym modelem finansowym jest leasing. Są również w Polsce działające firmy, która nie posiadają nic, oprócz własnego produkcyjnego know-how. Ze wszystkich maszyn oraz siły roboczej korzystają w modelu subskrypcyjnym. To trend, w kierunku którego zmierza wiele nowoczesnych firm, my także.

Redakcja: Do porządku dziennego przeszły trendy związane z ochroną środowiska i minimalizacją zanieczyszczenia powietrza. Trend ten przejmują też organizacje, dostosowując swoje produkty i usługi tak, aby ich wytwarzanie jak najmniej szkodziły naturze. Jak Balluff dostosowuje się do tych trendów?

PS: Balluff pracuje zgodnie z normami ISO – zarówno tymi jakościowymi, jak i środowiskowymi. Optymalizujemy wykorzystywanie energii oraz minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko. Korzystamy z paneli fotowoltaicznych, materiałów biodegradowalnych oraz ograniczamy emisję CO2 do atmosfery. Cechuje nas holistyczne podejście do planów i działań w kontekście ich wpływu na otoczenie. Takie myślenie sprawia, że szukamy partnerów biznesowych wyznających takie same zasady.

Przypisy:

  1. http://hatalska.com/wp-content/uploads/2019/02/mapa-trendow-infuture-2019-online.pdf

Słownik pojęć (opracowanie: infuture hatalska foresight institute, luty 2019).

AI

Rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, big data i sieci neuronowe.

IoT

Internet rzeczy, wszelkiego rodzaju rozwiązania podłączone do

internetu, inteligentne i komunikujące się ze sobą.

IIoT

Internet rzeczy wykorzystywany w przemyśle

AR (za: wikipedia)

Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality) to system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest, generowana w czasie rzeczywistym, grafika 3D.

VR (za: wikipedia)

Rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality), czyli obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

Machine Vision (za: wikipedia)

Przemysłowy system wizyjny, czyli układ współpracujących ze sobą elektronicznych urządzeń, którego funkcją jest automatyczna analiza wizyjna otoczenia na podobieństwo zmysłu wzroku u ludzi.

Roboticized life

Wykorzystywanie automatyzacji i robotów w codziennym życiu, do pomocy w codziennych obowiązkach, w opiece nad starszymi osobami, w edukacji, terapii etc.

Craftsmanship

W dobie globalizacji, gdzie wszystko wszędzie jest w zasadzie takie samo, ludzie zaczynają doceniać prace ludzkich rąk, lokalnych rzemieślników.

Localism

Antytrend do globalizacji, podkreśla, że to co lokalne jest lepsze, bardziej autentyczne, bardziej wartościowe.

Globalizacja 4.0

Nowe podejście do ekonomii, rozwoju społeczeństw, polityki – odchodzące od produkcji i konsumpcji w kierunku „sharing and caring”.

Sustainability

Zrównoważony rozwój, dbanie o środowisko naturalne, wyczerpujące się zasoby, świadoma konsumpcja.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis