Systemy OCR – jak w porę wychwycić błędy

Pandemia koronawirusa spowodowała pojawienie się nowych trendów konsumenckich w zakresie nabywania produktów spożywczych. Ze względu na niepewność towarzyszącą pierwszej fali COVID-19, w pierwszej połowie 2020 roku zwiększyła się sprzedaż artykułów o długim terminie ważności[1]. Obecnie widoczna jest tendencja do sięgania po produkty polskie i ekologiczne[2]. Kierunek ten był zauważalny już wcześniej[3], a w trosce o pełną przejrzystość jakości i pochodzenia żywności Parlament Europejski i Rada UE wydały Rozporządzenie dotyczące produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych[4]. W obliczu tych zmian bardzo istotna stała się ich dokładna analiza w procesie wytwarzania i pakowania.

Aby czynności te mogły zostać wykonane szybko i dokładnie warto przyjrzeć się rozwiązaniom jakie przynosi technologia. Szczególnie, że – jak wskazuje Europejski Instytut Technologii i Innowacji w raporcie dotyczącym sektora rolno-spożywczego w czasach COVID-19 – zmiana preferencji konsumentów idzie w parze z digitalizacją[5].

Świat z wizją

Odpowiedzią na potrzebę kontroli jakości czy automatycznej inspekcji w wielu gałęziach przemysłu, głównie spożywczego, farmaceutycznego czy motoryzacyjnego są systemy wizyjne[6]. Powoli stają się standardem w firmach produkcyjnych, do którego przekonują się nawet najbardziej zagorzali amatorzy prostych czujników. W szerokiej ofercie systemów wizyjnych znajduje się OCR – Optical Character Recognition (optyczne rozpoznawanie znaków) pozwalający na digitalizację znaków przez urządzenie skanujące.  Jego zastosowanie pozwala zapewnić właściwą jakość i oznakowanie produktu, eliminację wyrobów niespełniających standardów i wzrost jakości produkcji, która przekłada się na zwiększenie efektywności firmy. Zastosowanie tego rozwiązania jest wskazane w każdej branży, w której stosuje się znakowanie produktów, chociażby w postaci daty, numeru seryjnego, specyfikacji wyrażonej w liczbach.

 

Sposób na wyeliminowanie błędów

W branży spożywczej praktyczne zastosowanie tego rozwiązania można przedstawić na przykładzie produkcji krótszych serii, która wiąże się z tym, że pracownicy muszą często przezbrajać maszyny, aby każda partia była dobrze oznakowana. Podczas tego procesu zdarzają się błędy techniczne, zazwyczaj związane z czynnikiem ludzkim (np. wpisanie błędnej daty partii do systemu).

– Producent musi zadbać o to, aby jego wyroby były bardzo dokładnie oznakowane. Nie chodzi tu już tylko o to, czy na opakowaniu jest data ważności, ponieważ ta informacja jest bezwzględnym standardem. W erze zwiększonej świadomości konsumenckiej produkty muszą zostać oznakowane w taki sposób, aby wszystkie informacje, łącznie ze składem i datą przydatności do spożycia były nie tylko czytelne, ale też nie wpływały na zmniejszenie atrakcyjności opakowania – mówi Paweł Juras, ekspert ds. branży spożywczej z firmy Balluff Polska.

Jeśli wychwycona zostanie źle oznakowana partia, będzie w całości odesłana do producenta. A taki błąd może powodować poważne straty finansowe.

– Niedopuszczalne jest, aby produkt posiadał złą datę ważności, nie mówiąc o innych przewidzianych parametrach takich jak numer partii produkcyjnej, czy indywidualny/seryjny numer produktu. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, producenci stosują specjalne systemy kontroli wizyjnej, bazujące na technologii OCR. Takie rozwiązanie, przy pomocy specjalnych kamer, wyłapuje wszystkie błędy na kontrolowanych opakowaniach i odrzuca te, które mają błędy. W ten sposób klient ma pewność, że dostaje poprawnie oznaczoną partię – dodaje Paweł Juras z Balluff Polska.

 

Inwestycja w wiarygodność

Jak wskazują wyżej przytoczone badania, firmy produkujące żywność powinny inwestować w nowe technologie do procesów produkcyjnych. Przedsiębiorca, który zdecyduje się wdrożyć system OCR w swojej firmie może skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą mu dobrać rozwiązanie dopasowane do specyfiki jego organizacji. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach OCR i systemów wizyjnych zapraszamy na naszą stronę lub do kontaktu balluff@balluff.pl

 

[1] Zakupy żywności w dobie koronawirusa, [pobrane: 1.03.2021], dostępny: https://arc.com.pl/Zakupy-zywnosci-w-dobie-koronawirusa-blog-pol-1585640019.html

[2] Rośnie świadomość polskich konsumentów, [pobrane: 1.03.2021], dostępny: https://arc.com.pl/Rosnie-swiadomosc-polskich-konsumentow-blog-pol-1606816720.html

[3] Producenci dbają o jakość polskiej żywności, a konsumenci to doceniają, [pobrane: 1.03.2021], dostępny:  https://www.deheus.pl/informacje/aktualnosci/producenci-dbaja-o-jakosc-polskiej-zywnosci-a-konsumenci-to-doceniaja-1105

[4] Nowe przepisy dotyczące produktów ekologicznych, [pobrane: 1.03.2021], dostępny: https://www.zywnosc.com.pl/nowe-przepisy-dot-produktow-ekologicznych/ por.: Nowe, surowsze zasady dla żywności ekologicznej w UE, [pobrane: 1.03.2021], dostępny: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180404STO00909/infografika-nowe-surowsze-zasady-dla-zywnosci-ekologicznej-w-ue, por: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, [pobrane: 1.03.2021], dostępny: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=GA

[5] D. Maciborski, D. Olko, M. Palczewska, J. Patorska, P. Szewczyk, W. Wałachowski, Food Foresight: Impact of COVID-19 on the agri-food sector in Central and Eastern Europe. Country report: Poland, [pobrane: 1.03.2021], dostępny: https://www.eitfood.eu/food-foresight, s. 5.

[6] Machine Vision. MARKET ANALYSIS, 2016 – 2027. Opportunities Beyond COVID-19 Crisis, Grand View Research 2020, s. 17.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis