Seria Case Study Balluff to teksty, które ukazują rzeczywiste sytuacje, z którymi mierzą się nasi specjaliści, wdrażając dedykowane rozwiązania dla firm produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań Balluff.

Sprężarki pod stałym nadzorem czujników

Sprężone powietrze jest jednym z najcenniejszych i najdroższych zasobów w branży. Do jego produkcji potrzebna jest sprężarka, pracująca nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Z tego względu jest jedną z najbardziej eksploatowanych maszyn w firmie. Jeżeli dojdzie do jej awarii, produkcja zostanie ograniczona, może nawet nastąpić jej wstrzymanie. Jest to duże ryzyko dla firmy, ponieważ wiąże się z konsekwencjami finansowymi.   

Większość przedsiębiorstw w celu zapobieżenia awariom przeprowadza coroczne regularne kontrole  wibrodiagnostyczne, które mogą ujawnić uszkodzenia lub niewyważenie łożyska. Jednak okres pomiędzy przeglądami jest dosyć długi, a w tym czasie mogą nastąpić jakieś nieprzewidziane usterki, którym firmy nie zdążą zapobiec.

Aby nie dochodziło do podobnych sytuacji, konieczny jest system monitorowania stanu maszyny, który stale sprawdza sprężarkę, pilnuje poziomu drgań i temperaturę krytycznych części. Dzięki gromadzonym danym oraz ich analizie firma ma wystarczająco dużo czasu, by z wyprzedzeniem zaplanować konserwację i zdążyć przed awarią urządzenia.

Przedstawiamy, w jaki sposób system monitorowania stanu pomaga na produkcji klientowi w Martin, mieście leżącym w środkowej Słowacji.

Sytuacja zastana

Firma przez cały rok raz dziennie przeprowadzała konserwację zapobiegawczą w postaci badań wibrodiagnostycznych oraz regularnego pomiaru i rejestracji temperatury. Nawet przy zastosowaniu tych środków nie byli w stanie zapobiec rozległym uszkodzeniom sprężarki, które spowodowała nagła awaria łożyska. Kolejny przypadek związany z gwałtownym wzrostem temperatury spowodował uszkodzenia reszty sprężarki. Naprawa była kosztowna. Konieczne było odnowienie wszystkich części mechanicznych.

Zaproponowane rozwiązanie

Zaproponowaliśmy ciągłe monitorowanie sprężarki za pomocą zestawu narzędzi CMTK do monitorowania stanu maszyn z 2 czujnikami BCM. Rozwiązanie zapewnia ustawienie komunikatów alarmowych. W przypadku przekroczenia zaprogramowanych wartości system automatycznie wysyła alarm na pocztę elektroniczną operatora maszyny. Jeśli zostaną przekroczone zdefiniowane przez użytkownika wartości graniczne, CMTK może wyłączyć sprężarkę samodzielnie.

Jak działa system?

Sprzęt: dwa czujniki monitorowania stanu BCM001, zainstalowane bezpośrednio na napędzie elektrycznym i na części krytycznej zostały podłączone do CMTK umieszczonego w szafie elektrycznej wraz z podłączonym routerem WiFi. Rozwiązanie to umożliwia zdalny dostęp do CMTK oraz monitorowanie i sprawdzanie aktualnych, zarejestrowanych danych przechowywanych w CMTK.

Jak długo trwała instalacja?

Cała realizacja trwała około 2 godzin. Wyzwaniem było znalezienie odpowiedniego prowadzenia wewnątrz sprężarki i ustawienie parametrów CMTK.

Rejestrowanie wartości testowych

Jeśli sprężarka jest uszkodzona mechanicznie (np. łożyska lub niewyważenie), poziom drgań i temperatura wzrosną – to wszystkie zostanie zarejestrowane przez czujniki BCM umieszczone na krytycznych częściach. Wyzwala to reakcję CMTK, które wysyła ostrzegawczą wiadomości e-mail z alarmem, a nawet wyłącza całe urządzenie, aby zapobiec całkowitej awarii sprężarki.

Zainstalowany system CMTK pozwoli na odpowiednio szybką reakcję, co w przyszłości przyniesie wymierne korzyści – brak nieprzewidzianych awarii i wysokich kosztów naprawy.Balluff - sprzedaż i serwis