Smart Reordering System – praktyczne zastosowanie

Balluff SRS

Monitorowanie procesów logistycznych w magazynie jest jedną z kluczowych czynności cyklu produkcyjnego, bowiem jakiekolwiek przestoje na linii produkcyjnej spowodują straty dla przedsiębiorstwa. Jak zarządzać zapasami w sposób inteligentny, by procesy były płynne, a produkcja efektywna?

Z reguły jest tak, że teoria jedno, a praktyka – drugie. Z doświadczenia wiemy, że wielu przedsiębiorców sceptycznie podchodzi do nowych rozwiązań, lub też takich, które wymagają zrewidowania budżetów. W szczególności, gdy technologię mamy ubraną wyłącznie w słowa. Dlatego też przedstawiamy praktyczne przykłady zastosowania Smart Reordering Systemu (SRS) w różnych branżach.

Inteligentny poddostawca

W idealnym świecie powinno być tak, że za pomocą jednego kliknięcia w systemie zarówno operator magazynu jak i poddostawca otrzymują informację o stanie materiałów, a dokładnie o tym, czy w konkretnym miejscu paletowym na regałach wysokiego składowania jest dana część, czy jej nie ma. Wówczas ten pierwszy ma możliwość szybkiej reakcji i dołożenia brakujących komponentów, a ten drugi wie, że już nadszedł czas na ich dostawę.

Opisane współdziałanie możemy określić mianem synergii pomiędzy dwoma podmiotami – co najważniejsze – bez udziału człowieka. Dzięki temu eliminujemy sytuację, gdy ktoś (człowiek) zapomni wysłać zamówienie, a jak wiadomo, takie niedopatrzenie może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa – przestój i straty.

Pierwsze uruchomienia w zakładach produkcyjnych pokazują, że poddostawca może mieć wgląd do stanów magazynowych u swojego klienta. System inteligentnego zarządzania zapasami, opierający się na bezprzewodowych czujnikach, monitoruje miejsca, gdzie są składowane podzespoły. W momencie, gdy ich stan jest już zbyt niski, wymaga uzupełnienia – SRS wysyła automatyczne powiadomienie do poddostawcy.

Przykłady zastosowań

1.      Producent części i lakiernia

Duży klient produkuje części samochodowe, które następnie wysyła do małej firmy w celu polakierowania. W punkcie startowym produkt jest pakowany po kilka sztuk na raz i transportowany w dużych kontenerach. Lakiernia z kolei po wykonaniu swojej pracy odsyła części do producenta, ale już w pojedynczych opakowaniach, gotowych do dalszej dystrybucji dla klientów końcowych.

Wydawać by się mogło, że w tym cyklu każdy trybik działa poprawnie i nic nie może się rozstroić. A jednak problem polega na tym, że lakiernia nie ma pojedynczych opakowań, bo dostarcza je producent. Zdarza się więc – podobno przeciętnie raz w miesiącu – że w tej dostawie są opóźnienia, przez co lakiernia ma duży problem, ponieważ ten gotowy, pomalowany produkt musi gdzieś przechowywać.

Dlatego klient zwrócił się do nas z prośbą o rozwiązanie, które umożliwi śledzenie stanów magazynowych (liczby dostępnych opakowań) w lakierni i automatycznie poinformuje o tym producenta. Jeżeli okaże się, że jest ich za mało i lakiernia za chwilę nie będzie miała w co pakować gotowych części, producent wysyła dostawę.

W tej sytuacji najlepiej sprawdzi się system czujników bezprzewodowych zamocowanych w lakierni i przesyłających informację do aplikacji zainstalowanej u klienta.

Właśnie tak może wyglądać współpraca za pomocą jednego systemu i dwóch zupełnie odrębnych podmiotów.

2.      Producent leków i apteki

Firma z branży medycznej, producent leków, płaci kilku tysiącom aptek za eksponowanie swoich produktów na półkach, by były dobrze widoczne dla klienta. Stan ten sprawdza w dosyć tradycyjny sposób, czyli codziennie kilkaset pracowników odwiedza te apteki i weryfikuje zarówno ekspozycje jak i stany magazynowe.

Klient przyszedł do nas z zapytaniem, czy istnieje możliwość zautomatyzowania tego procesu, czyli zamontowania czujników, które wstawione do różnych miejsc w aptekach będą wysyłać raporty o ilości stanów (opakowań z lekami) do jednego systemu. Wówczas całość procesu może nadzorować jeden pracownik, który w centrali przegląda aktualne liczby produktów i decyduje, kiedy należy wygenerować dostawę.

Projekt ten jest jeszcze w realizacji, ale ukazuje kolejny kierunek, w którym system może być zastosowany – sklepy wielkopowierzchniowe. Dodatkową korzyścią dla klienta z zainstalowanej aplikacji będzie możliwość podglądu, w jaki sposób produkt jest eksponowany i czy braki są na bieżąco uzupełniane.

Podsumowując, niezależnie od tego, czy potrzebujesz usprawnić proces kanbanowy, zautomatyzować przeprowadzanie inwentaryzacji czy zwizualizować stan zapasów – w Smart Reordering Systemie znajdziesz wsparcie swoich potrzeb.