SAMS – KOMPLEKSOWA AUTOMATYZACJA

Jak wskazują badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej, choć Polska w ostatnich dwóch latach zrobiła postęp w zakresie wzrostu wydajności i inwestycji w innowacje, wciąż osiąga zaledwie umiarkowane wyniki w porównaniu z innymi państwami UE. Sytuacja związana z koronawirusem może jednak odmienić ten trend i przyśpieszyć automatyzację w wielu branżach szczególnie, jeśli przedsiębiorcy chcą pełnić rolę liderów na rynku w trakcie odbicia gospodarczego przewidywanego przez Bank Światowy na lata 2021 i 2022[1]. W związku z tym warto zwrócić uwagę na nowe, dostępne na rynku rozwiązania, na przykład Smart Automation and Monitoring System oferowany przez Balluff.

Automatyzacja w praktyce

W ostatnich latach firmy produkcyjne zmagały się z wieloma problemami, przede wszystkim brakami kadrowymi. Wiele procesów wymagało większej precyzji, szybkości i jakości wykonania by sprostać wymaganiom rynkowym. To powodowało, że przedsiębiorcy decydowali się na automatyzację części czynności wykonywanych do tej pory przez pracowników, głównie tych najbardziej monotonnych. Daleko jednak do tego by stwierdzić, że pojęcie przemysłu 4.0 i hasła o wdrażaniu innowacji przekuwane były z idei na praktykę[2].

Automatyzacja wciąż nie jest procesem powszechnym. Pracodawcy obawiają się o czas zwrotu inwestycji, a pracownicy o swoją posadę. Jak jednak pokazuje rzeczywistość, obawy te są zupełnie nieuzasadnione. Inwestycje zwracają się zazwyczaj do 2 lat, a pracownicy nie zostają zwolnieni, tylko otrzymują nowy zakres obowiązków. Automatyzacja koncentruje się na zastępowaniu określonych zadań, zmienia formę pracy, ale nie eliminuje konkretnych zawodów ze względu na to, że kompetencje człowieka są wyjątkowe i unikatowe. Nawet zaawansowane rozwiązania IOT wymagają interwencji i kontroli człowieka.

Inteligentna automatyzacja pozwala nie tylko na rozwiązywaniu prostych i złożonych procesów przemysłowych, ułatwia zdalną współpracę w czasie rzeczywistym, zwiększa wydajność i gromadzi kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju firmy dane[3]. Mówiąc najogólniej – zmniejsza nakład pracy a zwiększa efektywność[4].

Weź udział w wirtualnym wydarzeniu Performance Days, na którym dowiesz więcej o SAMS (Smart Automation and Monitoring System).

Oprócz wystąpień specjalistów czeka na Ciebie możliwość indywidualnych konsultacji w języku polskim z naszymi doradcami.

Zarejestruj się już dziś  https://bit.ly/FormularzZapisuNaWydarzenieBalluff

Balluff wśród liderów zmian

Jak wskazuje raport PWC dotyczący automatyzacji i digitalizacji, liderzy branży budują zintegrowane systemy opierające się na IOT[5]. Potwierdza to praktyka współpracy z Klientami. Rozwiązania te cieszą się największym zainteresowaniem nawet, jeśli użytkownicy nie są jeszcze gotowi do wykorzystywania ich pełnego potencjału. Przykładem jest system IO-Link pozwalający uniknąć czasochłonnych i trudnych czynności związanych z instalacją przewodów, nowych modułów i sterowników, a także demontażem całej instalacji w trakcie awarii. Rozwiązanie to stosowane dość szeroko ma też inne zalety, które wykorzystywane są w zależności od potrzeby i poziomu świadomości odbiorcy – doskonałą parametryzację, szybką diagnostykę, analizę danych zachowywanych w chmurze.

Dowiedz się więcej o wdrożeniach rozwiązań Balluff, w tym IO-Link. Zapoznaj się z Case Study!

Automatyzacja  obejmuje szeroki zakres sektorów, szczególnie w branży automotive czy spożywczej. Europejskie trendy wskazują, że w najbliższych latach coraz szerzej będzie implementowana również w branżach farmaceutycznej, kosmetycznej, czy napojów[6]. Balluff jako jeden z liderów automatyki przemysłowej na rynku, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów przygotował zupełnie nowatorskie rozwiązanie dedykowane tym sektorom – Smart Automation and Monitoring System.

Nie działaj sam. Działaj z SAMS.

Smart Automation and Monitoring System jest odpowiedzią na oczekiwania Klientów szukających rozwiązania podnoszącego wydajność, na które wpływają takie elementy jak:

– Nieplanowane przestoje maszyn;

– Wysoka awaryjność elementów z powodu ekstremalnych warunków środowiska (proces czyszczenia);

– Uszkodzenie maszyny i awarie produkcyjne spowodowane problemami z obsługą urządzenia;

– Błędy podczas zmiany formatu (warianty produktu) powodują uszkodzenia i straty produkcyjne;

– Rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności;

– Łatwa i bezpieczna parametryzacja, konfiguracja i diagnostyka;

– Komponenty wielofunkcyjne.

SAMS to rozwiązanie dostępne dla całego zakładu produkcyjnego począwszy od wejścia półproduktów czy surowców, poprzez proces przetwórczy lub produkcyjny, aż po finalne pakowanie na etapie End-of-Line. Inteligentny system automatyzacji i monitorowania zapewnia pełną przejrzystość danych procesowych i serwisowych, aż do komponentów bezpośrednio na obiekcie/maszynie.

SAMS jest kompletnym rozwiązaniem gotowym do zaimplementowania i integracji zarówno z najnowszymi, jak i istniejącymi już generacjami maszyn. Przekłada się to na większą efektywność i najlepszą możliwą wydajność.

Obszerne portfolio produktów i oprogramowania SAMS obejmuje m.in. komponenty Washdown+, które przekraczają wymagania definiowane dla rozwiązań IP69K i dodatkowe funkcje, takie jak jakość sygnału, wykrywanie nachylenia, pomiar temperatury i wilgotności, generowanie danych potrzebnych do pełnego monitorowania stanu maszyn i urządzeń oraz predykcyjnego utrzymania ruchu. Cyfrowy wskaźnik pozycji, zapewnia zawsze poprawną zmianę formatu.

SAMS to system, który łączy w sobie operacje maszynowe, wszystkie istotne dane w jednolitej strukturze w czasie rzeczywistym całej linii produkcyjnej, a ponadto znacznie upraszcza obsługę wszystkich urządzeń.

Automatyzacja-SAMS-Rozwój

Według danych GUS w przetwórstwie przemysłowym najmniejsze straty w wyniku koronawirusa ponosi przemysł farmaceutyczna[7], a sektorze spożywczym i kosmetycznym, tylko niektóre branże wyraźnie tracą ze względu na wstrzymanie eksportu[8]. Sektory te mają szansę na rozszerzenie udziału procentowego w rynku w najbliższych dwóch latach. Jednym z czynników, który może ten proces wesprzeć jest poprawienie wydajności przez automatyzację. W tej perspektywie warto przemyśleć inwestycję w SAMS.

 


[1] DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Sprawozdanie krajowe – Polska 2020 towarzyszący dokumentowi: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO i EUROGRUPY. Europejski semestr 2020: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011, s. 10, 42. Patrz: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-poland_pl.pdf, dostęp (13.05.2020)., por. World Bank Group, Fighting COVID-19, Europe and Central Asia Economic Uptade, Office of the Chief Ecconomist, Spring 2020, s. 66. Patrz: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33476/9781464815645.pdf, dostęp (13.05.2020).

[2] Dokument…, s. 10.

[3] Anil Khurana, Reinhard Geissbauer, Steve Pillsbury , Defining the new DNA of industrial digital organisations The CEO’s agenda, s. 11. Patrz: https://www.pwc.com/gx/en/industries/industrial-manufacturing/publications/assets/pwc-defining-new-dna.pdf, dostęp (13.05.2020).

[4] Eurofound (2018), Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg, s. 16-17. Patrz: http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ef18002en.pdf, dostęp (13.05.2020).

[5] Anil Khurana…, s. 6.

[6] Automation and the future of work. Twenty-third Report of Session 2017–19, 18.09.2019, s. 9. Patrz: https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmbeis/1093/1093.pdf, dostęp (13.05.2020).

[7] Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – kwiecień 2020 r. Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą, Główny Urząd Statystyczny, 22.04.2020. Patrz: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przetworstwie-przemyslowym-budownictwie-handlu-i-uslugach-kwiecien-2020-roku-wraz-z-aneksem-wplyw-pandemii-koronawirusa-sars-cov-2-na-koniunkture-gospodarcza-oceny-i-oczekiwania,3,89.html, dostęp: (14.05.2020).

[8] Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, 24.04.2020, Patrz: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wazniejszych-wyrobow-przemyslowych-w-marcu-2020-roku,2,96.html, dostęp (14.05.2020).

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis