Przemysł 4.0 – co było przed nim?

Czwarta rewolucja przemysłowa, określana również jako przemysł 4.0, to naturalna konsekwencja rozwoju – zarówno człowieka, jak i wytwarzanych przez niego dóbr, systemów i rozwiązań. Cechuje się wprowadzaniem systemów cyberfizycznych, zaawansowaną automatyką przemysłową, a także znacznym zwiększeniem wydajności produkcji. Ale… co działo się, zanim dane osadzono w chmurach, a maszyny zaczęły pracować niemal w autonomiczny sposób?

Pod koniec XVIII wieku rozpoczęła się pierwsza rewolucja przemysłowa, którą zapoczątkowała mechanizacja produkcji. Wynaleziono i zaczęto eksploatować pierwsze maszyny parowe, a także pierwszy napęd wodny. Przełom wiązał się przede wszystkim z odciążeniem pracowników, choć nadal musieli oni wkładać wiele wysiłku w prawidłową i efektywną pracę maszyn. XX wiek przyniósł z kolei jeszcze więcej zmian. Na samym jego początku rozpoczęła się druga rewolucja przemysłowa, podczas której optymalizacja procesów produkcji stała się rzeczywistością – wynaleziono napęd elektryczny, a po nim – taśmy produkcyjne, dzięki którym możliwa była produkcja masowa. Kolejna – trzecia już – rewolucja przemysłowa nastąpiła w latach 60. XX wieku. Tu do głosu doszły technologie informatyczne, które stały się początkiem automatyki przemysłowej. Co było dalej?

Czwarta rewolucja przemysłowa

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa dzieje się… teraz. Zapoczątkowała ją wszechobecna cyfryzacja, która ma wpływ nie tylko na automatykę przemysłową, ale również na codzienne życie milionów ludzi. Oprócz tego przemysł 4.0 powstał na kanwie przeniesienia procesów decyzyjnych ze świata realnego do wirtualnego (chodzi nie tylko decyzje podejmowane e-mailowo, ale również te, które odbywają się poza świadomością człowieka, w systemach komputerowych zintegrowanych platformach danych). Znamienny jest także rozwój komunikacji pomiędzy człowiekiem i urządzeniem oraz pomiędzy samymi maszynami. Dodatkowo chęć zwiększenia wydajności produkcji wpływa na wyszukiwanie coraz nowszych i bardziej zaawansowanych technologii wytwarzania dóbr, z udziałem maszyn oraz internetu rzeczy.

Przemysłu 4.0 – najważniejsze cechy 

Z uwagi na fakt, że przemysł 4.0 to raczej dziejący się proces, niż dokonane zjawisko, określenie jego cech jest zadaniem trudnym. Tak naprawdę nie wiadomo bowiem, w jakim kierunku pójdzie automatyka przemysłowa i jaka rewolucja nastąpi po czwartej rewolucji przemysłowej. Niemniej już teraz można wyodrębnić kilka elementów, bez których przemysł 4.0 nie mógłby funkcjonować w takim kształcie, w jakim znany jest obecnie:

  • Internet rzeczy. To koncepcja zakładająca połączenie różnych przedmiotów – nie tylko tych kojarzonych tradycyjnie z internetem – w jedną sieć. Chodzi tu oczywiście o komputery, smart fony czy tablety, ale również o lodówki, telewizory, linie produkcyjne, maszyny, roboty. Dzięki takiemu połączeniu internet rzeczy jest wykorzystywany nie tylko w codziennym życiu, ale również w automatyce przemysłowej oraz w ciągłym zwiększaniu wydajności produkcji.
  • Chmury obliczeniowe. Ich obecność i funkcjonowanie to krok milowy w pracy tych przedsiębiorstw, które pracują głównie na danych. Są to wirtualne przestrzenie, dzięki którym można gromadzić pliki tekstowe, notatki, obrazy czy dane w niemal każdej formie. Dzięki połączeniu chmur oraz internetu rzeczy, możliwości fabryk, przedsiębiorstw produkcyjnych, a także serwerowni oraz przedstawicieli innych biznesów są niemal nieograniczone, jeśli chodzi o dostęp do danych, ich przetwarzanie i magazynowanie.
  • Inteligentne fabryki. Przemysł 4.0 to koncepcja przedsiębiorstwa, dla którego rozwiązania są „szyte na miarę”. Biorąc pod uwagę funkcjonowanie internetu rzeczy oraz chmur obliczeniowych, tworzenie całych zintegrowanych systemów maszyn a także poszczególnych czujników zostało znacznie ułatwione. Praca fabryk w systemach takich jak IO-Link sprawia, że wszystkie komponenty z których składają się maszyny oraz linie produkcyjne przyczyniają się do zwiększenia wydajności produkcji, szybszej reakcji na awarie i błędy, a także do bardziej efektywnej oraz łatwiejszej obsługi maszyn.


Balluff - sprzedaż i serwis