Monitorowanie i oszczędzanie sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest uważane za najdroższe medium przemysłowe. Koszty jego produkcji oraz powszechne zastosowanie w zakładach przemysłowych sprawiają, że jest ono znaczącym wydatkiem dla większości przedsiębiorstw. Obecny rozwój cen energii zmusza firmy do poważniejszego niż kiedykolwiek wcześniej poszukiwania oszczędności.

Monitoring najdroższego medium przemysłowego

Zautomatyzowane monitorowanie maszyn i aplikacji przynosi niezaprzeczalne korzyści w zakresie niezawodności i konserwacji predykcyjnej. W tym celu firma Balluff opracowała urządzenie o nazwie CMTK – Condition Monitoring Tool Kit. Dziś przedstawimy Państwu możliwości wdrożenia CMTK w zakresie monitorowania i oszczędzania sprężonego powietrza.

Zestaw condition monitoring Balluff

Rosnące znaczenie IO-Link

Podstawowym interfejsem, poprzez który CMTK komunikuje się z czujnikami i elementami wykonawczymi jest IO-Link. Jego zalety, takie jak łatwość okablowania i konfiguracji, pozwalają nawet laikom instalować urządzenia, które w przypadku konwencjonalnych technologii musiałyby być obsługiwane przez sterowniki PLC i programistów.

Najnowszym trendem, który dodatkowo podkreśla wartość IO-Link są czujniki wielofunkcyjne. Stosunkowo duża ilość danych, które może przesyłać IO-Link, otwiera drzwi do rozwoju czujników,  dostarczających kompleksowych informacji o mierzonym procesie lub medium.

Przykładem takiego czujnika do monitorowania sprężonego powietrza jest czujnik przepływu SMC PF3A8. Łączy on funkcje czujnika przepływu, ciśnienia i temperatury. Może dostarczać aktualne informacje o wszystkich istotnych wielkościach mierzonego medium, a w połączeniu z CMTK zapewniać także wgląd w historię zdarzeń i analizę trendów ważną dla predykcyjnego utrzymania ruchu.

Po podłączeniu do infrastruktury IT, takie wszechstronne czujniki stają się niezwykle cennym narzędziem do monitorowania stanu całego otoczenia przemysłowego.

odczyt CMTK Balluff

Od monitorowania stanu do wdrażania oszczędności

Znajomość stanu procesu jest kluczem do identyfikacji i oceny potencjału oszczędności. Jednak monitoring jest tylko pierwszym krokiem na drodze do rzeczywistych oszczędności, a do ich osiągnięcia zwykle wymagana jest interwencja w proces.

Praktyka pokazuje, że rutynowe zadania, takie jak wyłączanie lub usypianie maszyn podczas postoju, są często zaniedbywane przez operatorów. Z tego powodu automatyzacja tych czynności może zaoszczędzić znaczne zasoby.

CMTK jest przeznaczony głównie do zbierania i analizy danych, ale zawiera również opcje tworzenia niestandardowego oprogramowania. Dzięki tej opcji, na podstawie danych pomiarowych można kontrolować obiegi sprężonego powietrza.

Balluff Słowacja we współpracy z liderem branży oponiarskiej oraz firmą SMC, przetestował i zrealizował pierwszy wspólny projekt w zakresie kontroli przepływu i zarządzania ciśnieniem w maszynach w czasie bezczynności. Dzięki temu ich eksploatacja zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym jest mniej wymagająca, a przez to bardziej opłacalna.

Podsumowanie

CMTK to narzędzie do zbierania, przechowywania, wyświetlania i analizy danych. Obsługuje nowoczesne czujniki wielofunkcyjne z interfejsem komunikacyjnym IO-Link. CMTK może działać samodzielnie lub jako część rozproszonego systemu akwizycji i przetwarzania danych.

Możliwość tworzenia własnego oprogramowania pozwala swobodnie rozszerzyć funkcjonalność CMTK np. o moduł zaawansowanego raportowania lub sterowania. Balluff i SMC opracowały rozwiązania dla wdrożenia CMTK w zakresie monitorowania sprężonego powietrza i oszczędzania energii, które można łatwo zastosować w istniejących maszynach czy liniach produkcyjnych.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis