Fabryka przyszłości w drodze do przemysłu 4.0

Firma Balluff po raz kolejny miała okazję podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i przede wszystkim wizją przyszłości w zakresie inteligentnego zarządzania produkcją. Konferencja biznesowa Made in Wrocław, która miała miejsce 17 października 2018 roku, przyciągnęła do Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia liderów biznesu, kreatywnych innowatorów i doświadczonych menedżerów. Wydarzenie poprowadził Maciej Orłoś.

Firma Balluff od początku swojej działalności stawiała duży nacisk na edukację biznesu w zakresie innowacji w produkcji. Już w 2014 roku Balluff (wraz z partnerami), jako pierwszy w Polsce zorganizował konferencję poświęconą przemysłowi 4.0. W tym roku swoimi przemyśleniami na temat przyszłości produkcji, inteligencji cyfrowej oraz perspektyw dla biznesu podzielił się ze słuchaczami Paweł Stefański – Prezes zarządu Balluff Polska. Jego wystąpienie rozpoczęło panel Made in Wrocław: twórcy technologii.  

Poniżej prezentujemy materiały multimedialne z wystąpienia oraz krótkie podsumowanie:

Jednym z najważniejszych wskaźników w obszarze globalnej konkurencyjności produkcji jest zdolność przystosowania się do przemian zachodzących na rynku. Zgodnie z danymi pozyskanymi z badania Deloitte 2016 Global Manufacturing Competitiveness specjaliści z najbardziej zaawansowanych technologicznie rynków (USA, Chiny) wskazują na ogromne znaczenie procesów skutecznego pozyskiwania i analizy informacji w celu przewidywania trendów. Działania związane z modelami i analizą predykcyjną zdają się być dla rozwoju biznesu dużo istotniejsze niż np. obecne w cyber-kulturze trendy związane z rozwojem robotyki lub rozszerzoną rzeczywistością. W czołówce kluczowych wskazówek dla skutecznych przedsiębiorstw znajdują się także: używanie wysokiej jakości materiałów, stawianie na inteligentne fabryki oraz wykorzystanie tzw. smart connected products (są to np. systemy będące inteligentnym połączeniem komponentów typowo mechanicznych, sensorów i mikroprocesorów oraz interfejsów sterujących pozwalających na przesyłanie danych pomiędzy komponentami).

Gotowość na zmiany i transformacja środowiska produkcyjnego w kierunku szerszego wykorzystania systemów cyber-fizycznych zastępujących klasyczną już piramidę automatyzacji to nie tylko kwestia  zasobów finansowych i technologicznych, lecz także mentalności. Priorytetem dla polskich przedsiębiorstw w przeciągu najbliższych 3 lat działalności są (poza wzrostem przychodów) takie czynniki jak lojalność klientów, inwestycja w nowe technologie oraz poprawa jakości. W badaniu Global Manufacturing Competitiveness Polska uplasowała się na 15 miejscu pod kątem globalnej konkurencyjności produkcji. Tymczasem Niemcy zajmujący na tej liście 3 miejsce, jako jeden z priorytetów na najbliższe lata wskazują transformację cyfrową. Ponadto, Niemcy dużo większą nadzieję niż Polacy pokładają w takich aspektach jak wprowadzanie innowacji lub alianse strategiczne. Widzimy tu więc wyraźne różnice w podejściu do zarządzania zmianą.

Przemysł 4.0 człowiek reżyserem w tworzeniu wartości

Do wykorzystania pełnego potencjału czwartej rewolucji przemysłowej nie wystarczy postępująca automatyzacja, więcej systemów cyber-fizycznych oraz wspólny rozwój systemów sterowania maszyn i IT. Potrzebni są także wykwalifikowani pracownicy dysponujący wiedzą z zakresu inżynierii przemysłowej, mechatroniki, programowania, analityki, logika. Jednak i oni mogą nie zapewnić Polsce awansu do globalnej czołówki w zakresie konkurencyjności produkcji. Trzecim i niezbędnym elementem układanki jest ekosystem sprzyjający rozwojowi biznesu opartego na wiedzy. Skuteczne zarządzanie zmianą wymaga inwestycji w szkolnictwo wyższe i możliwości odbywania praktyk zawodowych w nowoczesnych firmach. To także wyzwanie dla przedsiębiorstw, od których wymagamy ciągłego doskonalenia się i nastawienia na współdziałanie poprzez skuteczną komunikację i otwartość na zmiany. Liczy się odpowiedzialność, zrównoważony rozwój, inteligencja i higiena cyfrowa. Pamiętajmy, że zmiana nie nastąpi bez technologii, a ta nie może istnieć bez ludzi, którzy potrafią rozmawiać z maszynami. Z kolei do zarządzania ludźmi potrzebne jest zbudowanie wartości takich jak: zaangażowanie, ciekawość, odwaga, a także empatia i inteligencja emocjonalna. Nawet wybitnym jednostkom zamkniętym wyłącznie w swoim biznesie trudno jest zmienić punkt widzenia. Potrzebna jest interakcja z innymi ludźmi, innym spojrzeniem na biznes, na nowe technologie. Takie podejście wyróżnia firmę Balluff i te wartości staramy się wypracować w naszym polskim środowisku biznesowym wraz z naszymi partnerami.

Poznaj ludzi, którzy zmieniają gospodarkę i napędzają Wrocław

Made in Wrocław to nie tylko wystąpienia i panele dyskusyjne. To także targi, na których można było zobaczyć innowacyjne produkty światowych marek oraz lokalnych startupów. Była to również okazja do przetestowania najnowszych technologii oraz poznania i porozmawiania z innowatorami, którzy są odpowiedzialni za ich powstanie. Podczas targów przedstawiciele firmy Balluff opowiedzieli zwiedzającym o innowacjach napędzających nowoczesne fabryki i zaprezentowali praktyczne działanie kilku swoich wdrożeń.

Bardzo się cieszymy, że zainteresowanie ideami Industry 4.0 wciąż rośnie i mamy okazję być częścią tych procesów. Oby jak najwięcej tego typu inicjatyw w przyszłości.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis