Innowacje w produkcji co nas czeka w najbliższych latach?

Automatyka przemysłowa rozwija się bardzo dynamicznie – nie tylko dlatego, że coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega w niej szansę na rozwój, ale przede wszystkim ze względu na trendy rynkowe związane ze wzrostem znaczenia idei przemysłu 4.0. Jakie innowacje w produkcji w związku z tą sytuacją pojawią się na globalnym rynku automatyki przemysłowej? W jakich obszarach wpłyną one na rozwój przedsiębiorstw?

Obecnie na rynku automatyki przemysłowej bardzo silnie rozwijają się segmenty systemów sieciowych, pozwalających nie tylko programować pracę maszyn i urządzeń, ale także zbierać dane w czasie rzeczywistym oraz natychmiastowo reagować na nieprawidłowości. Do tworzenia tego typu rozwiązań potrzebne są zaawansowane urządzenia sensoryczne, wpływające na wydajną pracę systemów sieciowych. Wszystko to wpisuje się w najważniejsze idee przemysłu 4.0, który na polskim rynku powoli staje się priorytetem, jeśli chodzi i planowanie i projektowanie zmian oraz o innowacje w produkcji.

Innowacje w produkcji - Balluff

 

Inteligentne urządzenia sensoryczne jako sposób na usprawnienie produkcji

Innowacje w produkcji w najbliższych latach będą z pewnością dotyczyły urządzeń sensorycznych. Ze względu na coraz szybsze rozwiązania produkcyjne, sensory stosowane do usprawnienia przepływu towarów, ich liczenia, identyfikacji oraz dystrybucji muszą wykazywać się coraz większą czujnością, a także natychmiastowym działaniem. Ponadto innowacyjne urządzenia sensoryczne powinny także dawać możliwość powtarzania skomplikowanych procesów – tak, aby jak produkcja przebiegała szybko, wydajnie i bez zarzutu.

Innowacje w produkcji opierają się dodatkowo na sposobie oraz szybkości przesyłania danych z urządzeń sensorycznych. Ważnym jest, by czujniki stosowane w przedsiębiorstwie dawały możliwość komunikacji zarówno z urządzeniami sterującymi, jak i zarządzającymi całą produkcją. Czas przesyłu również jest istotny – najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zbieranie danych oraz reakcja na nieprawidłowości w czasie rzeczywistym (czyli od razu po zarejestrowaniu nieprawidłowości na taśmie produkcyjnej bądź usterki maszyny). W związku z tym innowacje w produkcji będą opierać się w najbliższych latach na zaawansowanych urządzeniach sensorycznych, umożliwiających powtarzalność sprawdzonych procesów, a także szybkie reakcje na błędy.

Integracja systemów produkcji i zbierania danych – szybciej, łatwiej, efektywniej

Innowacje w produkcji wynikają nie tylko z potrzeb danego przedsiębiorstwa, ale również z możliwości, jakie daje rozwój współczesnej techniki. Ogromny potencjał wykazuje internet rzeczy, który doprowadził swoim rozwojem do czwartej rewolucji przemysłowej (przemysł 4.0). Jest to określenie obejmujące możliwość połączenia sieciowego nie tylko pomiędzy komputerami, ale również między maszynami, kamerami, czujnikami. W związku z takim kierunkiem usieciowienia, automatyka przemysłowa musi podołać coraz większym potrzebom przedsiębiorstw w zakresie zbierania oraz porównywania danych, a także tworzenia systemów sieciowych oraz ich integracji.

Wytwarzanie sensorów, a także połączeń między nimi w taki sposób, by tworzyły zintegrowane systemy sieciowe jest zdecydowanie przyszłością automatyki przemysłowej. Przykładem może być tu choćby przechowywanie danych w chmurach, które dają wygodny dostęp do danych wybiórczych lub skumulowanych w ramach poszczególnych okresów (miesięcy, lat). Jeszcze większym wyzwaniem w nadchodzących latach jest integracja systemów – poszczególnych linii produkcyjnych czy odrębnych fabryk. Takie rozwiązania pozwalają na długofalowe planowanie na podstawie zebranych danych, a także na bardziej efektywne zarządzanie produkcją w dużych przedsiębiorstwach, posiadających kila oddziałów lub kilkadziesiąt linii produkcyjnych.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis