Branża food&packaging a przemysł 4.0

W kwietniu 2018 roku odbyły się dwie konferencje – Synergy Poland: w drodze do przemysłu 4.0 w branży spożywczej, FMCG i chemicznej w Poznaniu oraz Konferencja Food Automation w Toruniu. Ich tematyka oscylowała wokół wdrażania założeń przemysłu 4.0 dla ogólno pojętej branży spożywczej i opakowaniowej.

Podczas wystąpień prelegentów poruszane były zagadnienia finansowania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach, a także kontroli produkcji oraz optymalizacji logistyki. W obu konferencjach brali udział przedstawiciele marki Balluff, która oferuje wyżej wspomnianym branżom nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej. W przemyśle spożywczym oraz opakowaniowym nadal bowiem istnieje wiele obszarów, w których innowacyjne technologie mogłyby znacząco poprawić wydajność zakładów produkcyjnych i przetwórczych. Obszary te to m.in. logistyka oraz kontrola produkcji, opierająca się obecnie w dużej mierze na ręcznym notowaniu danych oraz wykorzystywaniu możliwości arkuszy Excel. Jakie rozwiązania wzbudziły wśród słuchaczy największy entuzjazm? Co miałoby zastąpić manualne metody kontroli produkcji oraz optymalizacji logistyki?

Efektywna kontrola produkcji i optymalizacja logistyki w branży spożywczej

Przemysł spożywczy i opakowaniowy rozwija się obecnie bardzo szybko – zarówno w Polsce i poza jej granicami. Skutkuje to oczywiście implementacją nowoczesnych rozwiązań, ale również koniecznością rywalizacji, która bez wprowadzenia efektywnych systemów kontroli produkcji oraz optymalizacji logistyki na miarę przemysłu 4.0 nie przyniesie pożądanych efektów.

W trakcie obu konferencji okazało się, że branża food&packing wymaga rozwiązania, które odpowiada zarówno na potrzebę optymalizacji logistyki, jak i wzmożonej kontroli produkcji oraz cyfryzacji danych dotyczących tej produkcji. Przykładem niech będzie logistyka w zakładach spożywczych oraz konieczność monitorowania obiegu skrzyniopalet. Odpowiednio dobrany system identyfikacji produktów w tym obszarze powinien umożliwiać dokładne monitorowanie środków trwałych i ograniczanie strat, związanych z utratą opakowań. Te same wymagania dotyczą pojazdów uczestniczących w procesie logistycznym przedsiębiorstwa – np. mlekowozów. Optymalizacja logistyki w tym przypadku dotyczy przede wszystkim szybkości przesyłu danych pozyskanych w wyniku kontroli jakości mleka – dane uzyskane natychmiastowo są bowiem pomocne w przyspieszeniu transportu do zakładu przetwórczego.

Usprawnienia kontroli produkcji w branży spożywczej dotyczą różnych aspektów pracy przedsiębiorstwa. Jednym z przykładów jest mycie opakowań, które wciąż w wielu zakładach kontrolowane jest za pomocą tradycyjnych metod monitoringu, takich jak notowanie czy wykorzystywanie wspomnianych wcześniej arkuszy Excel. Wadą takiego rozwiązania jest oczywiście możliwość pomyłki, zagubienia plików czy dokumentów, a także powolne tempo zbierania danych. Podczas obu konferencji wyłonione zostało rozwiązanie z zakresu automatyki przemysłowej, które odpowiada na przywołane problemy z zakresu optymalizacji logistyki oraz dokładniejszej kontroli produkcji. Co to za rozwiązanie i czym się charakteryzuje?

Technologia RFID – z branży automotive do food&packaging

Technologia RFID jest bardzo popularna w branży automotive, w której wykorzystuje się ją do śledzenia produktu (traceability), czyli tworzenia jego historii, identyfikacji produktów, a także do monitoringu czasu pracy w przedsiębiorstwie i magazynach. Potencjał w podobnych zastosowaniach dostrzega branża food&packaging, w której technologia RFID może być wykorzystana w takich obszarach, jak optymalizacja logistyki oraz kontrola produkcji.

Technologia RFID opiera się na przesyle danych drogą radiową – ze znacznika RFID umieszczonego na kontrolowanym obiekcie, do głowicy (czytnika) przystosowanego do pracy w technologii RFID. Znacznik RFID, oprócz przesyłu danych, może pełnić również funkcję pamięci. Wykorzystanie tej technologii umożliwia dokonywanie bezdotykowej identyfikacji produktów czy pojazdów, niemalże niezależnie od ich położenia względem czytnika. Różne rodzaje produktów pracujących w technologii RFID mogą mieć bowiem różny zasięg działania – w zależności od obsługiwanej długości fal radiowych (LF – zakres niskich częstotliwości, HF – zakres wysokich częstotliwości), UHF – zakres ultra wysokich częstotliwości).

Znacznik RFID na wspomnianym wcześniej mlekowozie bądź skrzyniopalecie, odczytywany przez głowicę, znacząco wpływa na optymalizację logistyki – pozwala monitorować drogę, którą pojazdy bądź opakowania przebywają od dostawców, poprzez firmy przetwórcze, aż do sklepów lub dystrybutorów. Ponieważ dane przesyłane są od znacznika RFID do głowicy, a później do sterownika za pomocą procesora, to technologia ta usprawnia również zbieranie, przechowywanie oraz analizowanie danych w sposób cyfrowy. Pozwala to na lepsze wykorzystanie zasobów, a w efekcie – na tworzenie przewagi konkurencyjnej oraz na bardziej elastyczną produkcję. Branża food&packaging zaczyna dostrzegać benefity drzemiące w implementacji najnowszych rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 (mi.in. w technologii RFID), co objawia się coraz większym zainteresowaniem przedstawicieli tej branży, a także wysoką frekwencją na wydarzeniach podobnych do omawianych konferencji.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis