Easy Access: kolejny krok w realizowaniu idei przemysłu 4.0

Jednym z aktualnych problemów automatyki przemysłowej jest usprawnienie zarządzania maszynami. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy hali produkcyjnej powinni mieć dostęp tylko do wybranych urządzeń, do których działania zostali przeszkoleni. Większość systemów rozwiązujących ten problem wymaga posługiwania się skomplikowanymi hasłami, które pracownicy i tak z łatwością przekazują między sobą. Przy dużej ilości sprzętu dodatkowym utrudnieniem okazuje się także nadawanie nowych uprawnień specjalistom. Pojawiła się więc konieczność wprowadzania narzędzi, które pozwolą globalnie kontrolować całość procesów – z rozwiązaniem przychodzi firma Balluff.

Easy Access - system scentralizowanego zarządzania dostępem do maszyn - Balluff Innovating Automation

 

Proste rozwiązanie w duchu przemysłu 4.0

Podstawową cechą narzędzia kontroli dostępu do maszyn powinna być prostota i intuicyjna obsługa. Ma być przystępny dla użytkowników nie posiadających specjalistycznej wiedzy z dziedziny automatyki przemysłowej.

Rozwiązanie problemu to Easy Access – system scentralizowanego zarządzania dostępem do maszyn. Oferuje on dostęp do każdego urządzenia przy pomocy indywidualnych nośników RFID. Ta technologia pojawia się coraz częściej w życiu codziennym – przykładem mogą być opaski na rękę otwierające szafki na basenie, karty do otwierania drzwi w hotelu, sklepowe zabezpieczenia przed kradzieżą czy ekwiwalent kodów kreskowych w niektórych sklepach. Ten typ nośnika nie posiada wad dwuwymiarowych kodów odczytywanych poprzez skanowanie obrazu – zabrudzenie lub uszkodzenie znacznika uniemożliwia prawidłowy odczyt; możliwe jest także jego łatwe podrobienie przez skopiowanie (np. ksero). W systemie firmy Balluff nośniki RFID umieszczone są na indywidualnych kartach (lub w innym przedmiocie – np. breloczkach), przydzielanych dla każdego pracownika. Uprawnienia zapisane na nich gwarantują dostęp do urządzeń adekwatny do kwalifikacji użytkownika. Efektem jest skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do maszyny, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

 

Centralne zarządzanie maszynami

Rotacje personelu lub zmiany kwalifikacji poszczególnych pracowników to często występująca sytuacja w wielu zakładach przemysłowych. Starsze systemy zarządzania maszynami wymagały konieczności aktualizacji każdego z urządzeń osobno przy tego typu zdarzeniach. Wymagało to dużego nakładu czasu i sił ze strony automatyków odpowiadających za sprawowanie kontroli nad dostępem do maszyn. System Easy Access umożliwia scentralizowane zarządzanie dostępem do urządzeń przemysłowych, korzystając z technologii RFID, intuicyjnego interfejsu i listy użytkowników z uprawnieniami. Lista ta może obejmować aż 256 pozycji i jest łatwo edytowalna w arkuszu kalkulacyjnym (format xlsx lub csv). Bitowa informacja dotycząca aktualnie zalogowanego użytkownika jest przekazywana w postaci wyjść cyfrowych. Zastosowanie protokołu TCP/IP lub standardu RS232 umożliwia komunikację z poszczególnymi stanowiskami. Dzięki temu z jednego miejsca na hali produkcyjnej może odbywać się skuteczne zarządzanie maszynami w całej fabryce.

Centralne zarządzanie maszynami - Balluff Innovating Automation

 

Łatwa integracja sterowników PLC

System firmy Balluff skutecznie monitoruje i przechowuje historię użytkowania wszystkich podłączonych urządzeń. Pamięta zatem identyfikator i czas pracy każdego użytkownika na danym stanowisku, a także zwraca w określonych odstępach czasu raporty okresowe. Easy Access umożliwia również łatwe zintegrowanie z systemem sterowników PLC. Ułatwia to szybkie wdrożenie i ewentualne wprowadzanie aktualizacji do systemu. Natomiast zaimplentowana opcja automatycznego wylogowania po upływie określonego czasu pozwala na uniknięcie sytuacji, w której osoby trzecie zyskają nieautoryzowany dostęp do maszyny, jeśli pracownik zapomni się wylogować.

Firma Balluff tworzy innowacyjne systemy, które umożliwiają unowocześnianie fabryk zgodnie z założeniami przemysłu 4.0 (patrz teksty IO-Link cz. 1 i IO-Link cz. 2). Easy Access to doskonały przykład realizowania tej idei poprzez stworzenie prostego w obsłudze, scentralizowanego i w pełni bezpiecznego systemu zarządzania dostępem do maszyn, dzięki któremu administrowanie urządzeniami w zakładach przemysłowych staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis