Czujnik poziomu z falowodowym przetwornikiem radarowym BMD

Balluff poszerza swój asortyment o nowy produkt

Firma Balluff rozszerza swoje portfolio o nowy czujnik z falowodowym przetwornikiem radarowym, który pozwala określać poziom substancji ciekłych i stałych oraz położenie granicy faz. Impulsy wysyłane przez przetwornik gwarantują precyzyjny i stabilny pomiar nawet w przypadku dużego zapylenia lub piany. Właściwości te są szczególnie istotne w przypadku dokonywania pomiarów w branży rolno-spożywczej i polecane do zastosowania np. w silosach, w których specyfika przechowanego materiału (zboże, cukier lub inne substancje sypkie w formie proszku) może powodować wzrost poziomu zapylenia i utrudniać prawidłowe odczyty. Czujnik z falowodowym przetwornikiem radarowym wskazany jest również do zastosowania w aplikacjach montowanych w obrębie zbiorników spożywczych przeznaczonych do przechowywania pieniących się substancji ciekłych (np. kadzie warzelne i tanki w browarach lub zbiorniki magazynowe w mleczarni).

Stabilny pomiar

Zasada działania czujnika z falowodowym przetwornikiem radarowym oparta jest na metodzie reflektometrii czasowej (TDR). Nanosekundowe impulsy mikrofalowe o niskiej mocy są wysyłane wzdłuż sondy zanurzonej w medium procesowym. Kiedy impuls radarowy dociera do substancji o innej stałej dielektrycznej, część energii wiązki jest odbijana z powrotem do przetwornika. Czas pomiędzy wysłaniem sygnału a odebraniem sygnału odbitego jest proporcjonalny do odległości i na jego podstawie obliczany jest poziom substancji i granicy faz. Intensywność odbicia zależy od stałej dielektrycznej produktu. Im wyższa jest stała dielektryczna, tym silniejsze jest odbicie.

Czujnik z falowodowym przetwornikiem radarowym BMD - budowa - Balluff Innovating Automation

Wytrzymałość i długość pomiarowa

Czujniki radarowe nie posiadają części ruchomych, więc się nie zużywają w trakcie użytkowania. W zależności od przeznaczenia do pomiaru można zastosować wersję z prętem lub linką. W drugim wariancie długość pomiarowa sięga 75 m, co gwarantuje możliwość pracy w różnorodnych układach — od niewielkich pojemników napełnianych w czasie trwania procesu do olbrzymich zbiorników zasobnikowych.

Podział czujników ze względu na ich przystosowanie do pracy w różnych warunkach przemysłowych:

Zasada działania i konstrukcja mechaniczna falowodowych przetworników radarowych pozwalają wykorzystywać je w trudnych warunkach przemysłowych. Wersje przystosowane do pracy w warunkach podwyższonych wymogów higienicznych sprawdzą się doskonale w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Falowodowy przetwornik radarowy sprawdzi się także obszarach zagrożonych wybuchem, np. w rafineriach lub zakładach chemicznych.

Czujnik z falowodowym przetwornikiem radarowym BMD - Balluff Innovating Automation

Wersja standard: czujnik radarowy, który nie jest przeznaczony do zastosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem lub środowiskach o podwyższonych wymogach higienicznych.

Wersja Explosion proof: Urządzenie przeznaczone do zastosowania w strefach wybuchowych np. do mierzenia poziom oleju w rafineriach lub cieczy w zakładach chemicznych. Czujnik posiada certyfikaty: ATEX, TÜV, IECEx. Schemat IECEx jest dobrowolnym systemem potwierdzania poprawnej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych. Dyrektywa ATEX dotyczy wszystkich urządzeń i systemów ochronnych, które są przeznaczone do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem i są wytwarzane lub sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. TÜV Rheinland bada i certyfikuje wyroby pod kątem zgodności z dyrektywą ATEX poprzez przeprowadzanie kontroli w zakładach produkcyjnych i ocenę obszarów zagrożonych.

Wersja SIL2 + Explosion proof: Urządzenie przeznaczone do zastosowania w strefach wybuchowych, gdy muszą być spełnione dodatkowe wymogi bezpieczeństwa. SIL jest to miara służąca do określenia stopnia redukcji ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas pracy urządzeń przemysłowych, w porównaniu do instalacji standardowej. W zależności od stopnia SIL, liczba dodatkowych obwodów i ich niezawodność są inne. Najniższym poziomem SIL jest SIL1, którego uzyskanie oznacza, że ryzyko przewidzianych zagrożeń zostało zmniejszone przynajmniej 10-, a maksymalnie 100-krotnie. SIL2 odpowiada wprowadzeniu ponad 100-krotnej redukcji ryzyka, ale nie większej niż 1000-krotna.

Wersja Higienic: Czujnik wykonany ze stali nierdzewnej dostosowany do pracy w środowiskach o bardzo wysokich wymaganiach higienicznych (branża spożywcza i farmaceutyczna). Posiada pozytywną opinię wydaną przez FDA, czyli amerykańską Agencję Żywności i Leków, która jest powszechnie uznawana za wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu pracy urządzenia na zdrowie.

Warto zaznaczyć, że wersje Explosion proof oraz Higienic są w stanie sprostać pracy w wyjątkowo trudnych warunkach np. takich, gdzie czynnikiem uniemożliwiającym dokładny pomiar innym urządzeniom może być wysoka temperatura lub ciśnienie. Czujnik poziomu z falowodowym przetwornikiem radarowym BMD firmy Balluff może pracować (w zależności od wersji) w temperaturze do 150 stopni Celsjusza oraz podczas ekspozycji na ciśnienie na poziomie 16/40 bar.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis