Seria Case Study Balluff to teksty ukazujące rzeczywiste sytuacje, z którymi mierzą się nasi specjaliści. Opracowują i wdrażają oni dedykowane rozwiązania dla firm produkcyjnych, wykorzystując produkty Balluffa.

Case study | Nowatorskie/odkrywcze zastosowanie e-Kanban w Just pack

rozwiązanie e-kanban w Just Pack

Standardowy model biznesowy firmy Just Pack zakładał codzienne sprawdzanie, a wręcz nadzorowanie stanów magazynowych u swoich klientów. Ze strony producenta wymagało to większego zaangażowania, polegającego na telefonowaniu, a czasami wysyłaniu na koniec dnia pracownika, który osobiście sprawdzał zapasy. Proces ten nie tylko pochłaniał więcej czasu, ale też  generował większe koszty.

Just Pack w swoich działaniach nie jest odosobniony. Z naszej wiedzy wynika, że wiele przedsiębiorstw zmaga się z podobnym problemem dotyczącym sprawnego zarządzania zapasami, w tym z dostawami na czas. Jednak to ten niemiecki producent był dla Balluffa pierwszym klientem, który zdecydował się na stworzenie takiego e-Kanbana w oparciu o nasz system.

Sytuacja zastana

Just Pack jest producentem kartonowych opakowań, który dostarcza swoje produkty do klientów końcowych. Do tej pory proces obsługi polegał na osobistym kontakcie z odbiorcą w celu sprawdzenia stanów magazynowych. Wyglądało to w taki sposób, że albo pracownik klienta dzwonił każdego dnia, aby zamówić odpowiednią liczbę produktów, albo producent wysyłał osobę, która sprawdzała stan magazynowy na miejscu i na tej podstawie planowała dostawy na kolejny dzień.

Problem

W takim modelu biznesowym istniało ryzyko popełnienia błędów, gdyż klienci mogli zapomnieć o złożeniu zamówienia lub wysłać zapotrzebowanie bazując tylko na własnej pamięci, a nie na rzeczywistym stanie magazynowym. Generowało to problem w postaci niedoborów lub nadmiaru zapasów. Dodatkowo, w przypadku, gdy dostawy nie były realizowane na czas zwiększało się ryzyko utraty klientów.

Dlatego też firma Just Pack postanowiła znaleźć bardziej efektywny sposób monitorowania stanów magazynowych w czasie rzeczywistym u swoich klientów.

Rozwiązanie

Zainstalowaliśmy system monitorowania stanów magazynowych u klientów końcowych producenta. Takie rozwiązanie pozwala na ciągłą kontrolę, szybką reakcję na braki i uniknięcie generowania kosztów wynikających z niepotrzebnych dostaw.

Zaproponowaliśmy rozwiązanie, które pracuje wyłącznie na urządzeniach bezprzewodowych. W skład e-Kanbana wchodzą:

  • jedna bramka, wpięta do prądu, która może stać w dowolnym miejscu w biurze, ponieważ ma zasięg kilkuset metrów;
  • czujniki bezprzewodowe, zamontowane do konstrukcji regału, które monitorują poziom stanów już na poszczególnych miejscach składowania materiału;
  • aplikacja, która jest autorskim rozwiązaniem programistów Balluff’a, pracująca na chmurowym środowisku Microsoft Azure.

Wdrożenie takiego systemu pozwoliło na zoptymalizowanie procesu dostaw i zwiększenie satysfakcji klientów.

Jak to działa?

Rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu bezprzewodowych czujników BAV002P, zbierających dane o aktualnym zapełnieniu regałów. Czujniki te mogą być optyczne lub ultradźwiękowe i mierzą odległość, która przeliczana jest na procentowe wypełnienie. Następnie dane te wysyłane są do bramki ethernetowej BNI00J7.

Taki pomiar odbywa się cyklicznie co 2 minuty, a bramka przesyła dane już bezpośrednio do bazy danych, gdzie aplikacja przetwarza i wizualizuje zebrane informacje, a użytkownik może mieć do nich dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wykorzystane elementy:

*Zajrzyj na stronę internetową tego rozwiązania

Korzyści dla klienta

Dzięki rozwiązaniu Balluff, klienci mogą zyskać wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest to, że system jest bardzo łatwy w implementacji. Wystarczy, że klient umieści czujniki w magazynie, a system sam przesyła informacje do bazy danych. To pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na utrzymaniu dodatkowej infrastruktury oraz szkoleniu pracowników.

Kolejną korzyścią jest zwiększenie wydajności magazynu. Dzięki monitorowaniu stanu wypełnienia poszczególnych regałów można uniknąć sytuacji, w której brakuje miejsca na składowanie towarów lub, gdy jest ich zbyt dużo. System pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w magazynie, co prowadzi do oszczędności kosztów wynikających z błędów w zarządzaniu zapasami.

Ponadto możemy rozróżnić dwa rodzaje korzyści:

  1. Bezpośrednio związane z zainstalowaniem systemu dla Just Pack jako dostawcy. Firma nie musi delegować pracownika do klienta końcowego, ponieważ ma dostęp do danych w systemie, przez co zmniejsza koszty.
  2. Pośrednie, czyli klient końcowy przerzuca odpowiedzialność za dostawy na swojego dostawcę. Dzięki temu może zmniejszyć miejsce potrzebne do magazynowania zapasów i płacić mniej. Płaci tylko za to, co jest mu rzeczywiście potrzebne, a nie za tworzenie buforów.

Gdzie można zastosować to rozwiązanie?

System e-Kanban można stosować w różnych branżach i sektorach. Przede wszystkim jest on idealnym rozwiązaniem dla intralogistyki. Może również znaleźć zastosowanie w produkcji, gdzie konieczne jest monitorowanie stanu wypełnienia zbiorników z surowcami lub półproduktami, a także w przemyśle spożywczym, chemicznym, czy farmaceutycznym.

Tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia i miejsca, do których jesteśmy w stanie dotrzeć.

Jeżeli mierzysz się z podobnymi problemami do tych, opisanych w artykule, lub chcesz usprawnić procesy produkcyjne w Twojej firmie, zapraszamy do kontaktu.

Więcej o nas: www.balluff.pl

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis