Seria Case Study Balluff to teksty ukazujące rzeczywiste sytuacje, z którymi mierzą się nasi specjaliści. Opracowują i wdrażają dedykowane rozwiązania dla firm produkcyjnych, wykorzystując produkty Balluffa.

Case study | Kontrola ugięcia dachu w hali przemysłowej

Waga metra sześciennego mokrego śniegu zalegającego na dachach hal lub na innych wielkopowierzchniowych budynkach może sięgać nawet ponad 800 kg. Jest to ogromny ciężar i jeżeli nie zostanie w odpowiednim momencie usunięty, może dojść do zawalenia się całej konstrukcji. Taka sytuacja spowoduje nie tylko straty materialne, ale może też mieć konsekwencje prawne.

Monitorowanie ugięcia dachu pozwoli zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom i uniknąć nieprzewidzianych wydatków.

Sytuacja zastana

Skandynawski producent drzwi i okien (branża stolarki budowalnej), który ma kilkanaście hal wielkopowierzchniowych zgłosił się do nas z prośbą o zaproponowanie rozwiązania, automatyzującego proces monitorowania ugięcia dachu.

Problem

Zimą największym problemem było sprawdzanie zalegającego śniegu na płaskich dachach hal. Dotychczas odbywało się to w taki sposób, że wyznaczone osoby wchodziły na zaśnieżoną powierzchnię dachu i naocznie oceniały, czy jest konieczność wezwania firmy, która wykona odśnieżenie.

Rozwiązanie

Zaproponowaliśmy aplikację przetwornika drogi, którego zadaniem był absolutny pomiar położenia elementów konstrukcji wsporczej dachu względem posadzki obiektu. Implementacja tego rozwiązania trwała ok. 2-3 dni. Newralgiczne punkty ugięcia konstrukcji dachu hali zostały wyposażone w układy pomiarowe składające się z zestawów przetwornika drogi BTL7, bezkontaktowego magnesu i wyświetlacza cyfrowego.

czujnik BTL Balluff

Wykorzystaliśmy:

  • BTL7-P511-M0050-P-S32,
  • BTL5-P-5500-2,
  • BKS-S 32M-00,
  • BDD-AM 10-1-P,
  • BAE PS-XA-1W-24-025-002.

W zainstalowanej aplikacji BTL wskazuje bieżące ugięcie konstrukcji dachu. Jeżeli po intensywnych opadach śniegu zostają przekroczone odpowiednie wskazania, wówczas służby techniczne kierują ekipę odśnieżającą, aby nie dopuścić do uszkodzenia konstrukcji i uniknąć katastrofy.

Zaletą tego rozwiązania jest sam przetwornik drogi BTL7, który może pracować w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +85°C, zapewniając dużą dokładność pomiaru. Urządzenie jest niewrażliwe na warunki środowiskowe, występujące tak często w przemyśle: dużą wilgotność czy zapylenie.

Jak to działa?

Rozwiązanie skutecznie kontroluje ugięcie dachu. W momencie, gdy pokrywa śnieżna jest za duża, układ pomiarowy generuje sygnał alarmowy do osób odpowiedzialnych za monitoring. Dzięki temu w sytuacji, która tego wymaga, służby techniczne mają czas na podjęcie odpowiedniej reakcji.

Obecnie mamy możliwość kontroli tych parametrów online, a także możemy ustawić alerty w momencie przekroczenia punktu granicznego ugięcia – wystarczy przetworniki drogi podłączyć do modułu CMTK. Użytkownik otrzyma komunikat mailowy albo zauważy świecący sygnalizator. Takie rozwiązanie pozwala na kontrolę wielu obiektów jednocześnie z jednego punktu lub jednego komputera.

Korzyści dla klienta

Ciągły monitoring ugięcia dachu daje możliwość bezpośredniej zdalnej kontroli sytuacji. Gdy pokrywa śnieżna nie jest duża, nie ma konieczności wynajmowania firm odśnieżających dach. W konsekwencji firma ma oszczędności na obsłudze zimowej budynków przemysłowych.

Najważniejszą jednak korzyścią jest realne zapobieganie uszkodzeniu dachów i całej konstrukcji budynku, czyli uniknięcie katastrofy.

Gdzie można zastosować to rozwiązanie?

Nasze rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie przemysłowym o dużej powierzchni użytkowej i stalowej konstrukcji dachu. Nadaje się też do kontroli pozycji mostów i ramp zwodzonych, unoszonych hydraulicznie lub mechanicznie.

Monitoring konstrukcji dachu – przepisy

Problem zalegania śniegu dotyczy większości hal przemysłowych wielkopowierzchniowych, które mają płaskie dachy lub dachy z lekkim nachyleniem. Obowiązek ich odśnieżania reguluje art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że „właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany […] zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt […]”.

Za niewywiązanie się z tego obowiązku instytucje do tego uprawnione mogą nałożyć kary finansowe.

Jeszcze do niedawna sprawdzenie przydatności budynku do użytkowania polegało na regularnych przeglądach wizualnych, co czasami wiązało się z niebyt dokładną oceną sytuacji. O wiele łatwiej jest podjąć decyzję, gdy jest ciągły monitoring konstrukcji i są dane historyczne, na podstawie których można sprawdzić czy stany graniczne w dłuższej perspektywie czasu nie były przekraczane.

Mając na uwadze ten aspekt w 2019 roku do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 t.j) w dziale V został dodany pkt. 7, który stanowi, że budynki m.in. „takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji”.

W tym samym dziale jest też § 204. pkt. 1 mówiący o tym, że „konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji”.

Mając na uwadze powyższe wytyczne, dobrą praktyką jest dodanie odpowiedniego zapisu w projekcie tego typu budynku, który będzie wymagał zastosowania monitoringu konstrukcji.

Jeżeli mierzysz się z podobnymi problemami do tych, opisanych w artykule, lub chcesz usprawnić procesy produkcyjne w Twojej firmie, zapraszamy do kontaktu.

Więcej o nas: www.balluff.pl

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis