BCM – czujnik, który wykrywa anomalie

Kluczowym ogniwem w każdym procesie produkcyjnym są sprawne maszyny. To dzięki ich bezawaryjnej pracy przedsiębiorstwo może pracować wydajnie i efektywnie. Często jednak się zdarza, że urządzenia te ulegają nieoczekiwanym awariom, które wpływają na zmniejszenie wskaźnika OEE.

Balluff Condition Monitoring

Jak zapobiec tego typu zdarzeniom?

Optymalną pracę maszyn można osiągnąć dzięki monitorowaniu ich stanu. Obecnie jest to możliwe, ponieważ wielu producentów oferuje różnego rodzaju rozwiązania. Ważne jest, by systemy te były sprawdzone i również działały bezawaryjnie.

Takim czujnikiem jest BCM, który spełnia normy ISO. To nowy wielofunkcyjny czujnik monitorowania anomalii Balluff Condition Monitoring. Wspomaga bezproblemową pracę każdej instalacji. Dzięki niemu nieplanowane przestoje i zakłócenia w procesie produkcyjnym znacząco się zredukują.

Jak działa BCM?

Podstawową rolą czujnika BCM jest ciągła kontrola poziomu wibracji i wskazywanie anomalii w pracy napędów – również tych niestandardowych.

Celem jest wykrywanie anomalii poprzez wykrywanie zmian, a nie poprzez pomiar samej wartości.

Czujnik mierzy wibracje w trzech osiach w zakresie od 2 do 3200 Hz. Ponadto jego działanie polega na rejestrowaniu różnych fizycznych parametrów: drgania, temperatury, wilgotności, ciśnienia otoczenia. Zebrane dane przetwarza wewnętrznie, a następnie poprzez IO-link przesyła do wyższego poziomu.

W dłuższej perspektywie czasu na podstawie tych pomiarów można zbudować trend, który będzie wskazywał zmiany zachodzące w kondycji urządzeń podczas całego okresu ich eksploatacji.

Zgodnie z normą ISO 10816-3

Jak już wspomnieliśmy, czujnik BCM posiada zaimplementowane normy dla maszyn obrotowych zgodne z ISO 10816-3. Według wskazań czujnik przygotowany jest do analizy prędkości skutecznej wibracji (VRMS) w zakresie od 10 do 1000 Hz. Okno czasowe pomiaru wibracji ustawione jest na 1000 ms. Pomiar prędkości w tym zakresie pozwala na ogólną ocenę aktualnego stanu urządzeń. Uszkodzenia typu niewyrównoważenie, niewyważenie czy nieosiowość zostaną zauważone i zasygnalizowane, jeśli poziom wibracji znacząco wzrośnie.

Gdzie można wykorzystać czujnik BCM?

Czujniki z rodziny Condition Monitoring można wykorzystać wszędzie tam, gdzie wiedza o stanie maszyny jest koniecznością. Są przydatne i nadają się do implementacji w każdej gałęzi przemysłu. Prezentujemy przykładowe aplikacje:

  • Wentylatory wyciągowe i odciągowe – czujniki umieszczone na łopatkach, wale napędowym i silniku monitorują cały układ i pozwalają wykryć każdą możliwą anomalię w czasie eksploatacji.
  • Pompy hydrauliczne – BCM mierzy temperaturę i wibrację w 3 osiach, pozwala to zarządzać eksploatacją i konserwacją pomp.
  • Mieszadła w branży spożywczej – czujniki mierzą wibracje w 3 osiach i dają sygnał do konserwacji.
  • Prasy – czujniki są stosowane jako system wczesnego ostrzegania. Zapobiega to awariom oraz informuje o konieczności przeprowadzenia prac.
  • Wrzeciona – poprzez weryfikację drgań czujnik rozpoznaje problemy z łożyskami silnika lub uszkodzonego/zużytego elementu wykonawczego.
  • Podnośniki w windach – czujniki monitorują zużywające się elementy, co w dużym stopniu pomaga ograniczyć czas i częstotliwość kosztownych przeglądów.
  • Napędy wysokoobrotowe i śrubowe – mierzy poziom wibracji oraz temperatury łożysk, ponieważ wzrost tych parametrów świadczy o zbliżającej się awarii.
  • Przenośniki łańcuchowe – zastosowany czujnik wykrywa i alarmuje o nadmiernych wibracjach skrzyni biegów.

 

Obserwacja trendu zmian wartości w długiej perspektywie czasowej pomaga zarządzać przeglądami, zaplanować wymianę, ograniczyć straty i zoptymalizować proces produkcji.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis