Współpraca Balluff z politechnikami

Przemysł 4.0 to nie tylko nowy trend w rozwoju przedsiębiorstw i fabryk, ale również pretekst do edukowania młodej kadry inżynierskiej. Firma Balluff Polska świetnie zdaje sobie z tego sprawę, a ponieważ chętnie dzieli się swoim doświadczeniem oraz wiedzą, z przyjemnością podjęła współpracę z czołowymi, polskimi uczelniami technicznymi – Politechniką Śląską, Rzeszowską, i Opolską, Wrocławską, Warszawską, Poznańską, a także z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz z Wojskową Akademią Techniczną.  

Każda z wyżej wymienionych uczelni ma własną specyfikę działania w zakresie edukacji z dziedziny automatyki przemysłowej, choć przyświeca im jeden cel – wykształcenie takiej kadry inżynierskiej, która bez problemu wdroży się w pracę przedsiębiorstwa na miarę przemysłu 4.0. Ponieważ Balluff Polska również posiada chęć i zasoby w kierunku edukacji młodzieży i studentów, nieuniknionym było sprzęgnięcie działań uczelni oraz fachowców z firmy Balluff. Jak przebiega współpraca z politechnikami, jakie korzyści czerpią z niej studenci i jakie sukcesy na tym polu zostały wspólnie osiągnięte? Poniżej zajmiemy się przybliżeniem współpracy z Politechniką Śląską, Opolską i Rzeszowską. 

balluff i studenci politechnik

Sieci przemysłowe, zintegrowane systemy wytwarzania, automatyka i przemysł 4.0 – spektrum współpracy firmy Balluff ze studentami jest naprawdę szerokie 

Balluff Polska i Politechnika Śląska 

Balluff Polska oraz Politechnika Śląska cieszą się owocną współpracą, która trwa już od 2014 roku. Ówczesny Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej podpisał z firmą Balluff umowę o współpracy, która miała na celu wspieranie studentów w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu automatyki przemysłowej za pomocą innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez firmę oraz sprzętu najnowszej generacji. 

Oprócz tego w 2015 roku, w Instytucie Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na kierunku studiów Automatyka i Robotyka została otwarta pierwsza anglojęzyczna specjalność: Integrated Manufacturing Systems (Zintegrowane systemy Wytwarzania), nad którą patronat objął Balluff Polska. Dodatkowo firma wyposażyła w sposób kompletny wydziałowe laboratorium w najnowsze rozwiązania m.in. z zakresu sensoryki, połączeń sieciowych z interfejsem IO-Link, zestawy wizyjne oraz zestawy z systemem monitoringu RFID i identyfikacji. Całość wyposażenia laboratorium umożliwia jednoczesne prowadzenie zajęć dla grupy 15 studentów na sześciu stanowiskach przenośnych i jednym stacjonarnym, uzupełnionym w tor do badania obiektów w ruchu. W samym 2015 roku naukę na specjalizacji patronackiej Balluff (studia I i II stopnia) podjęło ponad 30 studentów.

Fabryka Przyszłości – w drodze do Przemysłu 4.0 z uczestnikami z Politechniki Opolskiej 

Balluff Polska współpracuje również na wielu płaszczyznach z Politechniką Opolską. Wspólna relacja firmy i uczelni rozpoczęła się od pozyskania przez Politechnikę kompletnego systemu wizyjnego, który służył jednemu ze studentów do uzupełnienia pracy dyplomowej – po jego obronie zestaw nadal wzbogacał pracownię wydziału. 

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, w których swój udział jako organizator miała dotychczas firma Balluff Polska, jest konferencja Fabryka Przyszłości – w drodze do Przemysłu 4.0, w ramach której zorganizowano 3 edycje konkursu prac studenckich pod hasłem Fabryka Przyszłości. Ponadto Balluff od lat współorganizuje seminarium przeznaczone dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka w ramach którego firmy – mające ścisły związek z Instytutem Systemów Napędowych i Robotyki – prezentują rozwijane przez siebie i promowane na rynku technologie z zakresu szeroko rozumianej automatyki przemysłowej. Seminarium to daje studentom szansę na skonfrontowanie pozyskanej w czasie studiów wiedzy i umiejętności z tym, co stanowi codzienność dla automatyka we współczesnym zakładzie pracy. Oprócz tego Balluff Polska jest jednym z głównych sponsorów Opolskiego Festiwalu Robotów, którego organizatorem jest właśnie Politechnika Opolska, a dodatkowo firma wspiera od 2016 roku studentów tej uczelni wyjeżdżających na międzynarodowe mistrzostwa sumo do Japonii – w grudniu 2017 roku robot i jego konstruktor z Opola – Paweł Wąs – dotarli do ćwierćfinału mistrzostw jako jedyni zawodnicy z Polski.

balluff dla politechnik

Fabryka Przyszłości, wyjazdy na zawody, organizacja wydarzeń branżowych – Balluff polska jest obecny wszędzie tam, gdzie rozwija się wiedza! 

Automatyka przemysłowa na Politechnice Rzeszowskiej 

W 2014 roku firma Balluff Polska rozpoczęła współpracę z kolejną uczelnią techniczną – Politechniką Rzeszowską. Dzięki zaangażowaniu kadry oraz przedstawicieli firmy został obrany wspólny cel: na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki ma zostać utworzone kompletnie wyposażone laboratorium w dziedzinie sensoryki, sieci przemysłowych oraz identyfikacji przemysłowej. Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Rzeszowską a firmą Balluff Polska zakłada przede wszystkim realizację przez pracowników WEil testów, badań oraz prób systemów mechatronicznych, wyposażonych w produkty Balluff oraz organizację szkoleń i staży studenckich. 

Balluff i politechnika - warsztaty

Laboratorium na Politechnice Rzeszowskiej doposażone zostało w system komunikacji radiowej RFID, czujnik wizyjny, czujniki przemieszczenia liniowego, czujniki optyczne i indukcyjne, zasilacze, moduły komunikacyjne IO-Link

Za pomocą pozyskanego sprzętu realizowane są prace dyplomowe oraz inżynierskie – między innymi praca dotycząca skonstruowania laboratoryjnego systemu inteligentnej paletyzacji, która w 2017 roku zdobyła III nagrodę w konkursie organizowanym przesz SEP na najlepszą pracę dyplomową wykonaną przez absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.  Studenci WEiI również trzykrotnie brali udział w konkursie prac studenckich organizowanym w ramach konferencji Fabryka Przyszłości, której jednym z głównych organizatorów jest firma Balluff, każdorazowo stając się laureatami. Pracownicy Katedry Informatyki i Automatyki dzięki uprzejmości firmy Balluff Polska mieli możliwość skorzystania ze specjalistycznego szkolenia z systemów wielokamerowych prowadzonych w siedzibie firmy we Wrocławiu. Oprócz doposażenia laboratoriów w sprzęt na miarę założeń przemysłu 4.0, firma Balluff wspiera Politechnikę w organizacji cieszących się dużym zainteresowaniem zawodów robotów ROBO-motion.

Wszystkie osoby zainteresowane automatyką przemysłową, przyszłych i obecnych studentów politechnik, a także pasjonatów tematyki przemysłu 4.0 zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Balluff, na której znajduje się poradnik dotyczący podstaw funkcjonowania automatyki i jej kluczowych aspektów.

współpraca balluff z politechnikami

Współpraca z politechnikami w służbie rozwoju przemysłu 4.0 to dla Balluff Polska jeden z priorytetowych obszarów działań

Spodobał Ci się ten artykuł?

Możesz dostawać od nas informacje o nowych artykułach i wydarzeniach.
Wystarczy, że zapiszesz się naszego newslettera.

Balluff - sprzedaż i serwis